WINKELWAGEN
2281a67981f7d80f71cae5fb866f7b41.jpg
ZOEKEN
PRODUCTEN

Voor alle duidelijkheid wijst A1 gereedschappen ten aanzien van de website www.a1gereedschappen.nl u op het volgende:

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van A1 gereedschappen. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie is door A1 gereedschappen met zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

A1 gereedschappen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel A1 gereedschappen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is A1 gereedschappen niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

A1 gereedschappen  sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 
c610a00e355c61f8fe2e8f2d92a9bbf0.jpg
ab187e225fcf52ac5f15502112db96d4.jpg
 
 
946aba8a436312c6ba513a31632900ea.jpg
c50cc616e5e3c109505e32b8c1046dc5.jpg
 
 
cc3c0c192eb0a6d272258e62f9b1ca4d.jpg
00c271fc8dcfd8d5a1700eeda3ab44a0.jpg
© 2006-2015 A1 gereedschappen